fotorabarbar na Facebooku

oferta archeologiczna


  Z wykształcenia jestem archeologiem oraz historykiem sztuki. Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Swoją działalność prowadzę głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego, ale jeśli jest taka potrzeba to mogę poszerzyć swe horyzonty :)
               
          Oferta:
  • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
  • badania powierzchniowe
  • badania wykopaliskowe
  • opracowanie materiału zabytkowego
  • naukowe opracowanie wyników badań archeologicznych
  • dokumentacja rysunkowa i fotograficzna
  • kwerendy archeologiczne i historyczne
  • udział w badaniach archeologicznych
  
   Służę również pomocą w organizacji urzędowych formalności (wymaganych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków), które należy wypełnić przed przystąpieniem do wszelkiego rodzaju badań archeologicznych. Jest to przede wszystkim przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne czy też uzyskanie zgody muzeum bądź innej jednostki na przyjęcie zabytków pozyskanych w trakcie badań.

  Każde zlecenie wymaga oddzielnej wyceny, na którą składają się między innymi takie czynniki jak: typ prowadzonych badań (np. badania wykopaliskowe, powierzchniowe, nadzór archeologiczny itp.), charakter stanowiska archeologicznego (np. osada, cmentarzysko, grodzisko, miejski układ urbanistyczny, zamek itp.) oraz jego obszar ulegający zniszczeniu w trakcie realizacji inwestycji; miąższość nawarstwień kulturowych, ilość koniecznych analiz i zabytków wymagających konserwacji i opracowania czy też koszty dojazdów.

  Ze względu na konieczność przygotowania oddzielnej wyceny do każdego zlecenia, zachęcam do
 kontaktu mailowego (barbarbarska87@gmail.com) bądź telefonicznego (604 505 063), w celu przygotowania
 indywidualnej oferty dla Państwa.


Do zobaczenia w terenie!